Het nieuws van 4 februari 2006

De lezer schrijft over branchevervaging en brieven

1 Steeds vaker worden de pagina's van NRC Handelsblad in beslag genomen door paginagrote advertenties betreffende producten die door de uitgever aan de man moeten worden gebracht. Een onwaarschijnlijk aantal cd's van bekende componisten voor een habbekrats.Vervolgens koopt men jaren geen cd's meer bij de vakhandel. Gratis adverteren en vervolgens de gespecialiseerde vakhandel het brood uit de mond stoten. Nu is het goede boek aan de beurt (6 bekende titels) voor een prijs waarvoor de kwaliteitsboekhandel ze niet kan leveren. Deze vorm van branchevervaging is mij niet alleen zeer onsympathiek, maar ontneemt de goede vakhandelaren de mogelijkheid door kennis en kunde de klanten terzijde te staan.Het enige wat rest is niet meer de krant te kopen maar Google-nieuws te raadplegen. Is ook veel goedkoper.G.W. Feith Bennekom2 In deze rubriek van 28 januari gaat Folkert Jensma in op een inzending van Piet de Geus (Vledderveen). Vaak reageren ingezonden brievenschijvers op iets wat volgens hen door de in de krant geplaatste stukken te eenzijdig behandeld is. Vervolgens krijgt hij (en niet alleen hij) vaak de standaardreactie: “we krijgen zoveel brieven... wij moeten een selectie maken.“ Dat begrijpt iedereen. Maar de lezer verwacht dan dat ten minste uit die vele brieven ook enige geplaatst worden die overeenstemmen met zijn kritiek, en niet alleen maar reacties die betreffende eenzijdige visie ondersteunen.Helaas gaat Jensma hier niet op in. De vraag was niet zozeer: kunt u alle brieven plaatsen? De vraag was: kunt u plaats reserveren voor brieven die een afwijkende mening vertolken. Anders geformuleerd: zijn de geplaatste brieven een afspiegeling van wat ingezonden wordt of van wat de redactie kiest?P.M. van Dijk Blitterswijck