Revitaliseren Europese Grondwet mogelijk 2

Van der Velden verzet zich tegen de stelling dat de Europese Grondwet na het Franse en Nederlandse `nee` dood is. Hij stelt dat `slechts twee landen `nee` tegen de Grondwet hebben gezegd. Frankrijk is bereid om te praten en dus blijft Nederland eenzaam over.` Dat is wel erg kort door de bocht. Behalve in Frankrijk en Nederland zijn er alleen in Spanje en Luxemburg referenda over de Grondwet gehouden. Daarnaast is er een vijftiental landen dat zonder een volksraadpleging het grondwettelijke verdrag heeft goedgekeurd.

Tot slot is er een groep landen waar de Grondwet nog niet is geratificeerd. Voor een deel zijn dit landen waar een referendum gepland stond of de beslissing over een referendum nog genomen moest worden. Deze referenda zijn na het Franse en Nederlandse nee afgelast (Groot-Brittannië), of voor onbeperkte tijd uitgesteld (Denemarken).

De reden voor dit uit- of afstel is overduidelijk: ook hier zou de Grondwet het niet halen. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat - met uitzondering van Polen en Portugal - ook in de andere landen onder de bevolking geen meerderheid voor de Grondwet is.

Als we iets verder kijken dan de Brusselse kaasstolp valt het dus erg mee met dat Nederlandse isolement. Onder het totaal van de Europese burgers lijkt er - op basis van peilingen - een ruime meerderheid tegen.

    • W. Bos Comité Grondwet Nee