Pas verschenen

Ibn al-Mu'tazz: De zon kussen op dit nachtuur. Vert. Hafid Bouazza, Prometheus, 176 blz. € 24,95

‘De nacht is gevallen mijn drinkeboer/ Ontsteek met wijn ons vuur/ Opdat wij terwijl de schepping slaapt/ De zon kussen op dit nachtuur’. Bloemlezing met werk van de Arabische dichter Ibn al-Mu'tazz (861-908). Deel 2 van Hafid Bouazza's boekenreeks De Arabische Bibliotheek.

C.C.S. Crone: Het feestelijke leven & Muziek over het water. Wereldbibliotheek, 120 blz. €18,50

Nieuw deel in de reeks Wereldboeken. Twee novellen van ‘de Utrechtse Nescio’ C.C.S. Crone (1914-1951) waarin opgenomen de originele illustraties van Josef Cantré en D. van Luyn. ‘In de verhalen van Crone heerst een droogkomisch geformuleerd fatalisme, dat van alle tijden is. Alles wordt steeds minder, zo zou je zijn grondtoon kunnen samenvatten’ (Janet Luis in Boeken, 20.12.96).

Cormac McCarthy: Geen land voor oude mannen (No Country For Old Men). Vert. Ronald Vlek, De Arbeiderspers, 216 blz. € 18,95

In het onherbergzame grensgebied tussen Texas en Mexico stuit de hoofdpersoon op een aantal lijken, vindt een koffertje met 2,4 miljoen dollar, neemt het mee en haalt zo de wraak van een drugsbende op de hals. Road novel annex hard boiled thriller van de Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy ‘De donkere atmosfeer in het boek is onvervalst die van McCarthy's eerdere, ambitieuzere werk, en zijn even droge als indringende taalgebruik is nog steeds effectief. De meer dan sobere dialogen hebben ook in dit boek een beklemmend en verontrustend effect, en dat effect is met de snelheid van het verhaal een van de redenen waarom je dit boek maar moeilijk kunt wegleggen’ (Sjoerd de Jong in Boeken, 19.08.05).

Paul van Ostaijen: Music Hall Een programma met charleston, grotesken, polonaises en dressuurnummers. Bert Bakker, 240 blz. €10,-

Nieuwe uitgave van de bloemlezing uit 1964 met gedichten, verhalen en opstellen van de Belgische dichter Paul van Ostaijen (1896-1928) samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers (1917-1987). De bundel is aangevuld met ‘De kringen naar binnen' waarvan het gedicht Boem Paukeslag deel uit maakt en is verschenen in de dadaïstische dichtbundel De Bezette Stad (1921).

William Shakespeare: Sonnetten. Vert. Guido De Bruyn, Uitgeverij P, 94 blz. €15,-

Tweetalige bundel met 42 sonnetten van Shakespeare. Tegelijk verschenen een bundel met flamencopoëzie van Victor María: Doce doncellas, Twaalf vrouwenliederen opgetekend door Ivo Hermans (32 blz. €8,-) en de bundel Havenbeelden met foto's van Hilde van Gestel en op die foto's geïnspireerde gedichten van Wannes Van de Velde (48 blz. €15,-).

H. G. Wells: The Invisible Man. A Grotesque Romance. Coppens & Frenks, 160 blz. € 22,50

Mooi verzorgde Engelstalige uitgave in een gelimiteerde editie van 1.000 exemplaren van het beroemde boek uit 1897 over een wetenschapper die zich onzichtbaar kan maken.

Thomas Quasthoff: Mijn stem. Vert. Wiecher Hulst. Mets & Schilt, 317 blz. €25,–

Openhartige gesprekken van een van de beroemdste baritons van deze tijd, opgetekend door zijn broer.

Kayla Williams: Ik hou meer van mijn geweer dan van jou. Memoires van een Amerikaanse soldate. Vert. Raymond Noë. Archipel, 246 blz. €18,95

Levensverhaal van een vrouw die op 20-jarige leeftijd dienst nam bij het Amerikaanse leger. Over wedijver met haar mannelijke collega's, incompetentie van haar superieuren en de verveling in de loopgraven.

T. de Nijs en J. Sillevis (red.): Den Haag - Geschiedenis van de stad. Negentiende en twintigste eeuw. Waanders, 400 blz. €39,95.

Derde en laatste deel van een rijk geïllustreerde geschiedenis van de residentie.

Piet de Moor: Schemerland. Stemmen uit Midden-Europa. Van Gennep, 334 blz. €22,50

Beschouwingen over oorlog in Europa in de 20ste eeuw op basis van een kwart eeuw reizen door Midden-Europa en ontmoetingen daar met schrijvers, essayisten, historici en filosofen.

Nasser D. Khalili: Tijdslijn van de islamitische kunst en architectuur. Amsterdam University Press/Salomé, 186 blz. €39,50

Uitgebreid geïllustreerd overzicht op groot formaat van ruim duizend jaar islamitische cultuur, met afbeeldingen van textiel, wapens, handschriften, miniaturen en aardewerk uit de verzameling van de joods-Iraanse wetenschapper Nasser. D. Khalili.

Corrie van Eijl: Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940. Aksant, 270 blz. € 29,90

Analyse van het migratieverkeer in een eeuw waarin het beleid ten aanzien van nieuwkomers in Nederland ingrijpend veranderde. Vooral Duitse joden werden kort voor de oorlog de dupe van restrictiever vreemdelingenbeleid.

Charles Rutten: Aan de wieg van Europa en andere Buitenlandse Zaken. Herinneringen van een diplomaat. Boom, 183 blz. € 19,50

De diplomaat Charles Rutten (1920) kijkt terug op de eerste jaren van Europese integratie waarbij hij nauw betrokken was, op de Koude Oorlog en op politieke kopstukken, onder wie Margaret Thatcher, Joseph Luns en Joop den Uyl.