'Keuringssysteem van UWV is solide'

Het computersysteem van uitvoeringsorgaan UWV voor de keuring van arbeidsongeschikte werknemers is solide, zegt minister De Geus (Sociale Zaken, CDA). Wel moet UWV de herkeuring van kankerpatiënten aanpassen zodat rekening kan worden gehouden met de bijzondere problemen van deze groep, zei de minister gisteren tijdens een debat over de herkeuringsoperatie van 325.000 WAO'ers die 1 juli 2007 moet zijn afgerond.

Er zijn inmiddels tientallen neatieve rechterlijke uitspraken over het CBBS, het systeem dat UWV gebruikt om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Beperkingen in het functioneren van zieke werknemers worden daarin afgezet tegen de eisen die aan het functioneren worden gesteld in uiteenlopende functies.

Het voornaamste bezwaar van de rechters is dat in het besluit niet altijd zichtbaar is hoe het CBBS tot bepaalde conclusies komt, en of met alle beperkingen van de werknemers rekening is gehouden. De hoogste administratieve rechter oordeelde in 2004 al dat aanpassing van het systeem noodzakelijk was. Die aanpassing is volgens verschillende rechters onvoldoende.

Volgens De Geus kunnen er altijd verbeteringen worden doorgevoerd, maar wil hij de herkeuringen niet stoppen, zoals Tweede-Kamerlid De Wit (SP) vroeg. Hij en de Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Vendrik (GroenLinks) noemden het probleem structureel. 'Hoeveel uitspraken heeft u nodig?' vroeg Bussemaker.

Volgens De Geus is het probleem niet de inhoud van de besluiten, maar de vorm van de motivering. 'Het gaat om de juridische verantwoording van op zichzelf terecht genomen beslissingen.'

De Geus vindt op 'wat verbeterpunten' na de herbeoordelingen goed verlopen. Wel moet het UWV om tafel met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Eerder deze maand maakte de NFK bekend dat veel kankerpatiënten worden goedgekeurd en er weinig rekening mee wordt gehouden dat zij vaak last hebben van vermoeidheid op onvoorspelbare momenten.