Kamer wil uitleg over 50 miljoen

CDA, VVD en PvdA willen volgende week een spoedoverleg houden over de Publieke Omroep. Zij roepen staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) naar de Tweede Kamer.

Aanleiding is een brief van de raad van bestuur aan de omroepen. Daarin wordt gesuggereerd dat het ministerie van OCW vijftig miljoen euro extra zou uittrekken voor de omroepen. De raad roept in de brief op voor dat geld alvast ideeën in te leveren. Ook noemt de raad voorwaarden die het ministerie zou stellen aan de programma-ideeën. Zo moeten die passen binnen de thema's kunst, cultuur, jongeren of minderheden.

CDA, PvdA en VVD willen nu van staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) weten of zij toezeggingen heeft gedaan. Zij ontkent dit. De raad van bestuur zegt dat de concrete bedragen die in de brief genoemd worden 'een eigen inschatting zijn' van 'de mogelijkheid dat geld beschikbaar zou komen', aldus een woordvoerder in een eerdere reactie. In de brief staat ook dat OCW als voorwaarde stelt dat het zogenoemde 'programmeermodel' wordt ingevoerd. De meeste omroepen zijn tegen invoering van dit model, waarbij zij hun 'eigen' tv-net verliezen. Hun programma's worden dan over drie tv-netten verspreid, maar ze willen liever verantwoordelijk blijven voor één net.

Voor CDA en PvdA is dit een belangrijk punt. Zij zijn net als de omroepen tegen het programmeermodel. In een motie heeft een meerderheid van de Kamer gezegd dat de huidige indeling van de drie netten behouden moet blijven. Volgens Kamerlid Joop Atsma (CDA) is de onrust in Hilversum inmiddels 'gigantisch groot'.

Kamerlid M. van Dam (PvdA) vindt het vooral merkwaardig als zou blijken dat OCW zelf programma-ideeën gaat beoordelen en daar voorwaarden voor heeft opgesteld. 'Dat lijkt me niet de taak van de politiek.'

Maar als OCW géén voorwaarden heeft gesteld, staat de geloofwaardigheid van de raad van bestuur ter discussie, vindt Van Dam. 'Want dan klopt de inhoud van de brief niet. En dat zou betekenen dat de raad een spelletje speelt met de omroepverenigingen.'