Het beeld

Politiek spannend of inhoudelijk interessant was het debat gisteravond in de Tweede Kamer over de voorgenomen uitzending van Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan niet bepaald. De afloop stond tevoren vast, en toch werd in tegenstelling tot veel opwindender confrontaties uit het verleden dit debat wel rechtstreeks uitgezonden: met voor- en nabeschouwingen van half negen tot tien over twaalf, nadat 's middags het algemeen overleg van de fractiespecialisten ook al te zien was geweest.

Talpa, Lieve Lust Ned.3 (NOS/NPS/VARA), Nova/Den Haag Vandaag, 2 februari, 20.43u.
Talpa, Lieve Lust Ned.3 (NOS/NPS/VARA), Nova/Den Haag Vandaag, 2 februari, 20.43u.

Voor het eerst viel zo'n live-uitzending uit de Tweede Kamer volledig onder de verantwoordelijkheid van Nova/Den Haag Vandaag (NOS/VARA/NPS) op Nederland 3, en niet onder die van de als zelfstandige eenheid opgeheven afdeling NOS Actueel op Nederland 2. Ferry Mingelen sprak voor- en achteraf met politici in de wandelgangen en Clairy Polak zat aan de overkant in café Dudok met de deskundigen Arnold Karskens (oorlogscorrespondent) en Arend Jan Boekenstein (internationaal veiligheidsexpert) aan tafel.

De reden van al deze aandacht was niet de positie van D66, ook al wierpen coalitiegenoten en oppositiepartijen zich eensgezind als wolven op het opportunistische gestuntel van fractievoorzitter Boris Dittrich. Toen Dittrich de vergaderzaal betrad, werden hij en zijn buitenlandspecialist Bert Bakker omstuwd door fotografen als een in scheiding liggend showbiz-paar door paparazzi. Mingelen had de dreiging met een kabinetscrisis van D66 al eerder vergeleken met de bluf van een pokerspeler die de kaarten van de tegenstander wil zien. Als die niet past en hogere kaarten in handen heeft, dan ben je je inzet kwijt. Wanneer die hoog is, dan moet je misschien de speeltafel verlaten. Zonder sneuvelbereidheid heeft een duel weinig waarde.

Het waren echter vooral de honende woorden van Beau van Erven Dorens in NSE (Talpa) en de triomfantelijke toon van de aartsvijanden bij de EO in Netwerk die het nakende einde van de partij leken te voorspellen.

De echte reden waarom VARA en VPRO hun hele programmering moesten schrappen ten gunste van de kroniek van een aangekondigde regeringsoverwinning was niet D66, maar de behoefte aan een collectief ritueel, nu het land een oorlog betreedt. Ook tegenstander Dittrich benadrukte dat zijn fractie pal achter de militairen staat. Dat is in het verleden wel eens anders geweest.

Ook al zijn er vele argumenten die erop zouden kunnen wijzen dat de missie van de VN-opbouwwerkers in Uruzgan wel eens heilloos zou kunnen zijn, er is een les geleerd uit Srebrenica en andere mislukte militaire interventies uit een nog verder verleden en territorium: het is onverstandig getraumatiseerde soldaten een mislukking in te wrijven. Ook is het niet slim geruisloos in achterkamertjes zo'n belangrijke politieke beslissing te nemen.

De mobilisatie is begonnen. Om heel Nederland geestelijk voor te bereiden op lijkzakken en een beleid dat offers brengt en een internationale positie belangrijker vindt dan een modieus isolement ten opzichte van de rest van de wereld, moest iedereen er rechtstreeks getuige van zijn dat slechts 23 handen de lucht in gingen voor de motie-Dittrich. Of dat ritueel het vertrouwen in de huidige politici en hun leiderschap vergroot, nou nee dus.

Rectificatie / Gerectificeerd

Bij de rubriek Het Beeld van 3 februari (pagina 35) stond een verkeerde foto. Waar een afbeelding van Boris Dittrich uit Nova was bedoeld, stond een foto uit het Talpa-programma Lieve Lust.

    • Hans Beerekamp