Chávez: spion van VS wordt uitgezet

Venezuela zal de Amerikaanse marine-attaché uitwijzen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan spionage. President Hugo Chávez zei gisteren dat 'John Correa tot persona non grata is verklaard'. 'Hij moet het land onmiddellijk verlaten.' De Amerikaan Correa zou informatie van deloyale Venezolaanse militairen hebben doorgesluisd naar het Amerikaanse ministerie van Defensie.

In een toespraak dreigde Chávez ook andere Amerikaanse militairen te zullen arresteren wanneer ze zich schuldig maken aan spionage. In totaal werken zo'n twintig militairen op de Amerikaanse ambassade in Caracas.

De VS hebben de beschuldigingen over spionage onmiddellijk tegengesproken. Bovendien is Correa volgens de Amerikanen op dit moment niet in Venezuela, maar elders voor een medische behandeling en vakantie.

De controverse vormt een nieuwe escalatie van de verslechterende relatie tussen beide landen. Vorige week zei Chávez dat agenten van zijn geheime dienst een Amerikaanse spionagenetwerk hebben geïnfiltreerd.

De coördinator van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, John Negroponte, zei gisteren in de Senaat dat 'Venezuela streeft naar nauwere economische, militaire en diplomatieke banden met Noord-Korea en Iran'. De goede relatie tussen Iran en Venezuela is bekend, voor de veronderstelde banden met Noord-Korea leverde Negroponte gisteren geen bewijs.

De Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld vergeleek Chávez gisteren met Adolf Hitler. 'Beiden werden democratisch gekozen en consolideerden vervolgens hun macht', aldus Rumsfeld die erop wees dat Chávez zwemt in het oliegeld.