Amersfoort koopt baggerdepots af bij afvalbedrijf

De aanleg van grootschalige baggerdepots bij de wijk Vathorst in Amersfoort-Noord gaat waarschijnlijk niet door. Het college van B en W wil de afvalverwerker, waarmee een overeenkomst was gesloten, voor 17,8 miljoen euro, uitkopen.

Tegen de baggerverwerking bestaat veel verzet. De gemeente wil in plaats van nieuwe depots de bestaande afvalstort in Vathorst ophogen om daar bagger te kunnen opslaan. De gemeenteraad moet nog instemmen met de principeovereenkomst. Omdat een meerderheid van de gemeenteraad al op een dergelijke oplossing heeft aangedrongen, is de verwachting dat de aanleg van de baggerdepots van de baan is.

De gemeente had eind jaren negentig een overeenkomst gesloten met de provincie Utrecht en afvalverwerker Smink om naast de bestaande vuilstort in Vathorst baggerdepots aan te leggen. Hier zou drie miljoen kubieke meter vervuild slib, afkomstig van Utrechtse waterwegen, verwerkt en gestort moeten worden. Hoewel er bij de plannen rekening was gehouden met de bouw van een nieuwe woonwijk, kwam er vanuit bewonersorganisaties veel protest. Zij vrezen geluids- en stankoverlast door de transporten en naar de baggerdepots. Ook vinden zij de aanleg overbodig, omdat de provincie het slib ook zou kunnen 'exporteren'.l

De nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen van 2002 was aangetreden, keerde zich ook tegen de aanleg en dwong het college van B en W op zoek te gaan naar alternatieven. De provincie heeft lange tijd vastgehouden aan de komst van de baggerdepots. Zij had de gemeente gedwongen een bestemmingsplan te maken. Bewonersorganisaties en de gemeente hebben dit aangevochten bij de Raad van State, wat de aanleg heeft vertraagd.

Volgens de gemeente is uit nader onderzoek gebleken dat er geen 3 miljoen maar 1,6 miljoen kubieke meter bagger op Vathorst hoeft te worden gestort. Hiervan wordt 1 miljoen ter plaatse verwerkt en de rest gestort op de bestaande vuilstort. Deze wordt voor dit doel met vijf meter verhoogd.