Zorg Nederlander duur in Europa

Nederland geeft veel meer uit aan gezondheidszorg dan de West-Europese landen. De zorg per Nederlander kostte in 2003 gemiddeld 2.234 euro, bijna 350 euro meer dan de gemiddelde West-Europeaan aan zorg kostte.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse economische onderzoeksinstituut Institut der deutschen Wirtschaft (IDW) in Keulen.

Het instituut vergeleek de Nederlandse zorgkosten met die van de 'oude' EU-landen. Tussen 2000 en 2003 stegen in Nederland de uitgaven voor de gezondheidszorg per jaar gemiddeld 7,3 procent tegen een stijging van 5,3 procent in de 15-EU landen.

De nieuwe Duitse regering kijkt met grote belangstelling naar de invoering van het nieuwe zorgstelsel in Nederland, dat minister Hoogervorst (Gezondheidszorg) 1 januari introduceerde om de hoge kosten onder controle te krijgen.

Ook in Duitsland is hervorming van de kostbare gezondheidszorg onontkoombaar, maar de manier waarop is een van de grote strijdpunten in de coalitie van christen-democraten en sociaal-democraten. Wat kan Ulla Schmidt, de Duitse collega van Hoogervorst, van Nederland opsteken, vraagt het instituut zich af. Zeker geen pauze wat betreft hervormingen aan de inkomstenkant. De werkelijke hervorming in Nederland bestaat volgens het instituut echter uit de op concurrentie gebaseerde herinrichting van de gezondheidszorg. 'Terwijl de politiek hier nog steeds vruchteloze pogingen onderneemt om de kosten te beheersen, durft het kleine buurland de werking van de markt zinnig te gebruiken.'