www.nrc.nl

Weblog nrc.next. In de weblog over de nieuwe ochtendkrant een verslag van de eerste werkdag van twintig nieuwe redacteuren. 'Hoofdredacteur Folkert Jensma begon met een inspirerend betoog over waar wij voor staan (als in: principes, niet taken), Gijsbert van Es vertelde iets over de organisatie maar bovenal was het doel: onderling kennismaken. Wíj hadden de sollicitatieformulieren gelezen, wíj hadden gesprekken gevoerd (eerste ronde, tweede ronde...) maar zíj zagen elkaar voor het eerst. Met wie gaan we eigenlijk die krant maken?

Internettelefonie van Skype
Internettelefonie van Skype

,,Een diverse groep, als ik het mag samenvatten. Van mensen die stuk voor stuk iets bijzonders hebben. School voor journalistiek, met twee anderen Nederlands persbureautje in Rusland opgericht, werken in zo'n 'catered chalet' in Zwitserland, daar besloten van hobby fotograferen je beroep te maken, vervolgens fotoredacteur bij Volkskrant Magazine en nu bij nrc.next.'

Beet. Herbert Blankesteijn schrijft in zijn rubriek Beet over de internettelefonie van Skype, sinds kort onderdeel van het Amerikaanse internetbedrijf Ebay. ,,Het veelgebruikte babbelprogramma Skype blijkt zich te onttrekken aan de veelverfoeide bewaarplicht voor telecomgegevens, die binnenkort ook in de Nederlandse wet moet worden opgenomen.' Maar Skype blijkt nu ook 'uitstekend bruikbaar voor aanvallen op websites' omdat het softwareprogramma door de verdedigingslinies (firewalls) van routers en bedrijfsnetwerken weet te glippen.