'WIA-extra is overbodig'

Volgens verzekeraars is de animo voor aanvullende WIA-verzekeringen groter dan verwacht. De minister vindt ze overbodig.

Duizenden werkgevers sluiten voor hun werknemers aanvullende verzekeringen af voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet WIA. Werkgevers kunnen hun werknemers verzekeren tegen een grote inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid of werknemers betalen het zelf. Volgens minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) zijn aanvullende verzekeringen niet nodig.

Verzekeraars melden dat de animo voor deze verzekeringen groter is dan zij hadden verwacht. Bij verzekeraar Aegon zijn ruim elfhonderd contracten afgesloten met bedrijven voor aanvullende WIA-verzekeringen. Het betreft ongeveer honderdduizend werknemers. Aegon kan nog niet zeggen in hoeveel gevallen werkgevers zelf de premie betalen of deze doorbelasten naar de werknemers.

Marco Beerens, productmanager bij Ohra, zegt dat de vraag naar WIA-verzekeringsproducten ongeveer 20 procent hoger is dan verwacht. 'We sluiten meer verzekeringen af dan verwacht', zegt ook directeur Zorg en Inkomen Frank Romijn van De Amersfoortse. Een woordvoerder van Nationale Nederlanden zegt: 'Veel werkgevers sluiten bij ons een WIA-hiaatverzekering af. In de meeste gevallen betalen de werknemers zelf.'

Verzekeraars bieden aanvullingen op uitkeringen voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA). Voor arbeidsongeschiktheid tot 35 procent, die buiten de WIA valt, kunnen werknemers zich verzekeren voor een inkomenscompensatie. De uitkeringsinstantie UWV, die onder De Geus valt, biedt geen aanvullende verzekeringen aan.

De Geus schreef eerder deze maand in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitkeringen van de WIA 'toereikend' zijn. 'Aanvullende verzekeringen zijn op zichzelf niet nodig en een algehele reparatie is ongewenst.'

'De minister is bang dat we de activerende werking van de WIA eruit verzekeren', zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. 'Maar verzekeraars bieden ook prikkels.' Voor particuliere aanvullende verzekeringen geldt, dat wie niet zijn best doet om weer aan het werk te komen geen of minder uitkering krijgt. Beerens van Ohra zegt wel dat dit alleen 'in heel extreme gevallen' gebeurt.

    • Inger Kuin