Vrolijk strijdliedje

Kom op, we gaan naar Uruzgan om daar

De mensen met geweld te hulp te schieten.

Dus laaggeachte Talibanbandieten,

Ginds in het hooggebergte, berg je maar!

Kom op, we gaan, de jongens staan al klaar

En onze hoogst krijgshaftige elite

Zal als het moet zelfs eigen bloed vergieten

In brandend zand - een leven vol gevaar!

Kom op, we gaan meteen naar Uruzgan!

De hele wereld vraagt er immers om

En dan kun je niet weigeren, dus kom!

We gaan erheen met veertienhonderd man

En tonen wat ons kleine landje kan.

Kom op, op naar ons nieuwe heldendom!

Driek van Wissen

Driek van Wissen is in januari 2005 gekozen als Dichter des Vaderlandsvoor de periode 2005-2008.