'Voorbereiding op een examen is geen reden voor heroverweging'

Soms is de verleiding groot in het geheel niet meer aan mevrouw Verdonk te denken. 't Schepsel heeft zich buiten de gemeenschap van de tweebenige wezens zonder veren, mensen genaamd, geplaatst en verdient alleen nog een ijzig schouderophalen. Nu en dan wordt nog om haar nagegniffeld, zoals laatst toen ze het spreken van vreemde talen in het openbaar wilde weren. (Moeten Wilders en Verhagen nu ook het land uit?)

't Is ook wel verreweg het beste zo'n stupiditeit met een grapje af te doen, of te beschouwen als het opgooien van een balletje - voor zover een olifant een balletje kan opgooien - maar als we in een bui van toegevendheid haar plan serieus als een mentaliteitsverschijnsel opvatten, dan komt het erop neer dat zij onze oudste en eerbiedwaardigste waarden en normen vermorzelt. Sinds eeuwen heerst in Nederland een Babylonische spraakverwarring, havens en handelshuizen zijn linguïstische volières en bijenkorven, er heeft zelfs een kabinet bestaan dat het Nederlands op universiteiten wilde afschaffen.

Wilders en Verhagen mogen van mij zeggen wat ze willen, al begrijp ik er geen woord van.

Nét als je niet meer aan mevrouw Verdonk wilt denken zorgt mevrouw Verdonk er voor dat je aan haar blijft denken.

Mevrouw Verdonk zit met haar slagtanden vast in het lichaam van haar slachtoffers en kan zich zelf niet meer losrukken. Je zou haar een handje willen helpen, want haar gebrul dringt door merg en been.

Over asielzoekers en vluchtelingen spreek ik. Over de kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

Ze worden in hokken gestopt en bij nacht en nevel van hun bed gelicht. Uit de klas verwijderd. Een dag of tien geleden werd in Winterswijk een achttienjarig meisje, Taida Pasic, enkele maanden voor haar examen door een brigadier van school gehaald en naar de gevangenis afgevoerd, in afwachting van haar uitzetting. Ze was een briljante leerlinge, haar ouders waren al terug naar Kosovo, en ze wilde haar school graag afmaken. Daar kwamen mevrouws regeltjes tussen en die duldden geen seconde uitstel van executie.

De regeltjes luidden dat niet aangetoond kon worden dat elders in de wereld geen vwo-opleidingen bestonden en evenmin dat de voltooiing van haar studie een positief effect zou hebben op de arbeidsmarkt in Kosovo.

Letterlijk.

Het gebeurde in mijn eigen geboortedorp. Ze tonen daar niet zo snel hun emoties, ik weet het, maar nu is iedereen, van leerling tot leraar, in rep en roer. Het gebeurde op mijn eigen school. Ik zie het lokaal voor me waarin Taida Pasic over haar werk gebogen zat, de laatste loodjes van haar opleiding, ik zie de brigadier in de deuropening verschijnen en ik ween om mijn land. Verbijsterde Winterswijkers, ik had het niet voor mogelijk gehouden.

Zulke overvallen schijnen in het hele land te gebeuren. Je verstand staat er bij stil. Dat van mevrouw Verdonk en het geteisem dat ze denkt te behagen natuurlijk niet. Wat je niet hebt kan ook niet stilstaan.

    • Gerrit Komrij