'Verplichte lijkschouwing bij kinderen'

Huisartsen willen dat een forensisch arts verplicht bij alle overleden kinderen de lijkschouw verricht. Nu doen zij dat meestal zelf, omdat zij het belastend vinden voor nabestaanden de lijkschouwer in te schakelen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de forensisch artsen U. Reijnders en C. Das onder 217 huisartsen. Een meerderheid van de huisartsen zegt zelf onvoldoende in staat te zijn verdachte letsels, bijvoorbeeld na kindermishandeling, te herkennen. Ruim 80 procent van de huisartsen heeft de afgelopen vijf jaar geen enkele lijkschouw bij minderjarigen verricht.

Als lijkschouwing door een forensisch arts verplicht zou zijn, hoeven huisartsen de getroffen familie niet met een belastende beslissing te confronteren. Huisartsen kunnen zo bovendien hun aandacht richten op het opvangen van de ouders. In een artikel in Huisarts & Wetenschap deze week over het onderzoek schrijven Reijnders en Das dat er nog altijd huisartsen zijn die omwille van de familie een verklaring van natuurlijke dood afgeven, terwijl ze twijfelen aan een natuurlijke doodsoorzaak.

Uit eerder onderzoek bleek al dat artsen niet goed in staat zijn een niet-natuurlijke dood te herkennen. Van bijna eenderde van alle sterfgevallen (volwassenen meegeteld) die het Centraal Bureau voor de Statistiek als niet-natuurlijk kwalificeerde, bleek door de behandelend arts een verklaring van natuurlijk overlijden te zijn afgegeven.

Alleen als iemand is overleden als gevolg van een ziekte, mag een arts een overlijdensverklaring afgeven. Zonder zo'n verklaring kan iemand niet worden begraven. Als het overlijden het gevolg is van geweld, een ongeval, zelfmoord, opzet, schuld van een ander, of een andere van buiten komende oorzaak, is sprake van een niet-natuurlijke dood. Daarvan moet altijd de plaatselijke officier van justitie op de hoogte worden gesteld. Die bepaalt of een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld.

Het ministerie van Justitie is bezig een regeling te ontwerpen voor een verplichte forensische lijkschouw bij overleden kinderen. Volgens onderzoeker Das, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Forensische Geneeskunde, zou bij aanpassing van de wet mogelijk een uitzondering kunnen worden gemaakt voor kinderen die overduidelijk aan een ziekte, bijvoorbeeld leukemie, zijn overleden.