Uitstel besluit Goudstikker

Minister Donner (Justitie, CDA) wil een langverwacht besluit van het kabinet over de teruggave van de omvangrijke schilderijencollectie aan de erven Goudstikker uitstellen.

De ministerraad zou morgen een besluit nemen over de zaak, die al jaren loopt. Donner wil nu meer tijd om zorgvuldig te bestuderen wat de juridische gevolgen zijn van een eventuele teruggave. Hij wil onder meer weten wat de precedentwerking is en hoe teruggave zich verhoudt tot een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag uit 1999, waarin de claim van de erven Goudstikker werd afgewezen.

Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur, D66) heeft een nog vertrouwelijk advies van de zogenoemde restitutiecommissie gekregen en zou op grond daarvan naar verluidt willen besluiten om de schilderijen terug te geven aan de erven Goudstikker. Het gaat daarbij om 267 werken, die onder meer in Nederlandse musea en overheidsgebouwen hangen. De claim is afkomstig van de Amerikaanse schoondochter van de oorspronkelijke eigenaar, de joodse kunsthandelaar Goudstikker die in mei 1940 op de vlucht naar Engeland overleed. Zijn nalatenschap bestond uit een enorme kunstcollectie, die na zijn dood zonder toestemming van zijn erven werd verkocht. Een deel ervan raakte in handen van nazi-leider Göring.

Van der Laan, zo wordt in Den Haag gezegd, had vorige week al bekend willen maken dat de claim wordt toegewezen. Het kabinet zou afgelopen vrijdag al een besluit hebben genomen, maar het onderwerp werd uitgesteld.

Van der Laan en de ministers Donner, Zalm (Financiën, VVD) en Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) hebben dinsdag overleg gevoerd op het ministerie van Financiën over de afwikkeling van de Goudstikkerclaim. Hier kwamen de juridische bezwaren van Donner aan de orde, die tot nader uitstel nopen. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het kabinet morgen een besluit zal nemen.

Van onenigheid zou geen sprake zijn, maar evenmin zou het een beklonken zaak zijn. Donner, zo wordt gezegd, heeft een scherpzinniger kijk op de juridische implicaties van eventuele teruggave dan Van der Laan. Van Zalm is bekend dat hij in beginsel positief staat ten opzichte van inwilliging van joodse claims. Zo heeft hij enkele jaren geleden ruimhartige genoegdoening bewerkstelligd voor joodse banktegoeden die in de oorlog waren geconfisqueerd.

Bij de Goudstikkerzaak zijn financiële aspecten, zoals claims van Nederlandse musea die werken moeten afstaan, naar verluidt nog niet aan de orde geweest.

Goudstikker: pagina 11