Uitbreiding EU krijgt fiat van Kamer

De Tweede Kamer stemt in meerderheid in met de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie. Alleen de fracties van het CDA, de SP en de Groep-Wilders zullen komende dinsdag tegenstemmen.

Dat bleek gisteren tijdens het plenaire debat over de toetreding van beide Oost-Europese landen in 2007 of 2008. De CDA-fractie bleef lijnrecht tegenover minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) staan in haar weigering nu al akkoord te gaan met toetreding. De christen-democraten, geen principiële tegenstanders van toetreding, willen evenals de SP eerst een rapport van de Europese Commissie (komende mei) afwachten. Daarin wordt de voortgang beschreven die Roemenië en Bulgarije hebben geboekt bij de bestrijding van de corruptie en verbetering van de rechtspraak. In het laatste rapport van oktober 2005 constateert de Commissie op beide punten grote tekortkomingen.

CDA en SP willen door uitstel van de ratificatie de druk op ketel houden. De SP vreest daarnaast een - nieuwe - toevloed van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Die zullen voor .'oneerlijke concurrentie” en 'ontwrichting van het ondernemings- en werkklimaat”, zorgen, aldus SP-Kamerlid Van Bommel

Een meerderheid van de Kamer alsmede het kabinet vinden uitstel van ratificatie van het toetredingsverdrag echter onnodig. Een nieuw rapport zal de twijfels van CDA en SP waarschijnlijk niet wegnemen, aldus de woordvoerders van VVD en PvdA.

Het Kamerlid Van Baalen (VVD) haalde hard uit naar het CDA. ,,U vertrouwt het oordeel van uw eigen kabinet niet en u handelt niet in het belang van Nederland als handelsnatie”, zei Van Baalen. Kamerlid Herben (LPF) smaalde over ,,investigative journalism” van Van Dijk. De christen-democraat schermde naar de mening van de LPF-parlementariër teveel met eigen bevindingen ter plekke in Roemenië, en ging te weinig af op de feiten zoals het kabinet die presenteerde.

PvdA, VVD, D66, GroenLinks, LPF en de kleine christelijke partijen ondersteunen de komende uitbreiding van harte. De toetreding tot de EU beloont de betoonde moed in de jaren van communistische onderdrukking , aldus het Kamerlid Van Baalen, en van de inspanningen tot hervormingen. Volgens de partijen betekent instemmen met toetreding een steun in de rug van de hervormingsgezinde krachten in Roemenië en Bulgarije.