Truc voor jaar extra leerrechten HBO

Den Haag, 2 febr. De vereniging van universiteiten VSNU wil dat de nieuwe wet op de studiefinanciering woredt aangepast. Studenten kunnen daarin door inschrijving aan een hogeschool vier jaar aan leerrechten verwerven. Daarna doen ze een driejarige studie aan een universiteit. Zo winnen ze een jaar leerrechten. De universiteiten krijgen geen geld voor deze studenten.