Sanering onder financiële tussenpersonen

Het aantal financiële tussenpersonen dat zich op tijd bij toezichthouder AFM heeft gemeld voor een vergunning is beduidend lager dan was verwacht.

Op 1 februari liep de deadline voor assurantietussenpersonen, die onder meer hypotheken en verzekeringen verkopen, en andere financieel adviseurs af om een vergunning aan te vragen in het kader van de Wet financiële dienstverlening. Die wet, van kracht sinds 1 januari, beoogt de transparantie en professionaliteit van financiële adviseurs te vergroten.

Volgens een woordvoerder van AFM hebben ongeveer 11.000 adviseurs op tijd de vergunningsaanvraag ingediend, terwijl de toezichthouder na een eerdere taxatie op 'min of meer' 13.000 had gerekend. Volgens directeur Kees Scholtes van de Stichting Financiële Dienstverlening is er, ondanks het minder dan verwachte aantal aanvragen, geen sprake van een shake out onder intermediairs uit angst voor de nieuwe, stringentere regels. Hij erkent dat er in het verleden geen goed zicht was op het aantal personen dat al financieel adviseur actief was. 'Er zaten in de oude registers veel dubbeltellingen.' Scholtes: 'Ik weet van een grote landelijke adviesketen met tientallen filialen, die nu maar één vergunning voor het gehele bedrijf heeft aangevraagd. En een klein kantoor dat voor drie verschillende adviespraktijken drie inschrijvingen had, kan nu met één volstaan. ' Wel vemoedt Scholtes dat een 'beperkt aantal' intermediairs 'het bijltje erbij neer heeft gelegd.' De oude registers bevatten immers ook een onbekend aantal 'slapende' inschrijvingen van mensen die niet meer actief zijn.

Het uiteindelijke aantal aanmeldingen voor een vergunning kan mogelijk nog lager uitvallen, omdat volgens Scholtes een aantal tussenpersonen 'voor de zekerheid hun formulieren dubbel heeft ingestuurd'.

AFM gaat alle inschrijvingen toetsen op betrouwbaarheid en zal voor 1 oktober 2007 bij de goedgekeurde adviseurs een examen afleggen. Pas dan zal blijken hoeveel financiële dienstverleners Nederland daadwerkelijk telt.