Opnieuw baan kwijt na zwangerschapsverlof

Voor de tweede maal in haar carrière werd bankier Anne Gram weggepromoveerd na zwangerschapsverlof. Eerst bij ABN Amro, nu bij MeesPierson. Ze laat het er niet bij zitten.

Nadat op 17 juli vorig jaar haar tweede kind geboren is, krijgt Anne Gram nog een bloemetje van haar baas. Maar in de maanden daarna hoort de directeur beleggingen van MeesPierson niets meer van Felix Gonzalez, haar Europese baas in Spanje.

Tot 6 december. Op die dag, een kleine twee maanden voor haar zwanger- en moederschapsverlof zou aflopen, verneemt Gram van twee andere bazen dat moederbedrijf Fortis van haar af wil. Motivatie: 'Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat u [onze] strategie draagt en zult uitdragen.' Dat terwijl ze kort voor haar zwangerschapsverlof een goede beoordeling had gekregen, waarna promotie volgde.

De bank vraagt ontslag aan bij de kantonrechter in Amsterdam - die zaak dient aanstaande maandag. Intussen wordt haar functie uitgehold. Vanaf 25 januari, haar eerste werkdag na verlof, zou Gram zich slechts bezig mogen houden met het opstellen van twee rapporten. Voor contact met een van haar twintig medewerkers op het Amsterdamse kantoor van MeesPierson zou ze vooraf schriftelijke toestemming moeten krijgen van haar baas Gonzalez, die kantoor houdt in Madrid.

Gram, veertig jaar oud en van Deense komaf, laat het er niet bij zitten en belt haar advocaat, Kees Jan Hagen. Die kende ze nog, want nog geen twee jaar geleden was Gram ook al eens in een arbeidsconflict verwikkeld. Om behoud van een vergelijkbare functie, bij een andere bank (ABN Amro). Maar in dezelfde omstandigheden: ze was toen net bevallen van haar eerste kind.

Bij ABN Amro was Gram destijds weggepromoveerd naar een lagere functie omdat ze, zo vermoedde ze, als jonge moeder vier dagen was gaan werken. Haar verweer wegens discriminatie kreeg gehoor. De Amsterdamse rechtbank oordeelde in februari 2004 dat ABN Amro Gram haar hoge baan moest teruggeven. Ruim vier maanden later stapte Gram over naar MeesPierson. Ze kreeg als directeur zo'n 13 miljard euro aan beleggingen onder beheer.

Deze maand stapte Gram opnieuw naar de rechter voor behoud van haar baan, omdat zij 'er ernstig rekening mee houdt' dat MeesPierson in haar lange zwangerschapsverlof de werkelijke reden zag om haar uit haar hoge functie te ontheffen.

En er was nog iets. Kort voor Gram in juli met verlof ging, had ze een aantal gesprekken gevoerd met de compliance officer van MeesPierson, de functionaris die belast is met het interne toezicht op het naleven van de regels voor financiële instellingen. Daar had Gram geklaagd over in haar ogen verwerpelijke verkoopmethodes waarbij de belangen van de klanten niet altijd voorop stonden. 'Alles lijkt erop dat daar de pijn zit', aldus advocaat Hagen dinsdag tijdens het kort geding. Dat geding diende om het vonnis van een eerder kort geding ten uitvoer te laten leggen. MeesPierson houdt zich volgens Gram niet aan de uitspraak van de rechter op 12 januari die bepaalde dat MeesPierson Gram 'zonder enige belemmering in de gelegenheid moet stellen haar functie volledig uit te oefenen'.

Gisteren bepaalde de rechter dat MeesPierson zich alsnog houdt aan die uitspraak en schroefde de dwangsom op van 5.000 naar 50.000 euro per dag. Dat eerste bedrag was volgens de rechter 'kennelijk niet hoog genoeg'. Een woordvoerder van de bank zegt dat MeesPierson zich 'zal opstellen in lijn met het vonnis'. Over de periode 25-31 januari zal de bank de dwangsom aan Gram overmaken. Dat is 35.000 euro.

Hoewel de arbeidsrelatie verstoord is, heeft Anne Gram 'vreemd genoeg' vertrouwen in de ontslagzaak van maandag. Ze mocht dan wel voor de rechter verklaren met enige moeite dagelijks naar kantoor te rijden, maar 'ik krijg hartverwarmende reacties van mijn team en cliënten. Ik wil gewoon weer aan de slag.'

    • Philip de Witt Wijnen