Mohammed B.: Ik ben geen Bin Laden 'Ongelovigen moeten dood'

'De islam en de profeet Mohammed prediken het gebruik van geweld tegen ongelovigen, en in tijden van oorlog. Degenen die beweren dat Mohammed een pacifist is, zijn leugenaars en onwetend. De profeet heeft opdracht gegeven heidenen te doden.'

Aldus Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, tijdens zijn pleidooi vanochtend in de rechtszaak tegen de Hofstadgroep. In zijn urenlange betoog zei hij ook: 'U doet Osama Bin Laden tekort en verleent mij te veel eer. Maar de gedachte dat u mij ziet als de zwarte vaandeldrager van de islam in Europa, vervult mij met trots, eer en blijdschap.'

B. verdedigde zichzelf in de extra beveiligde en tot de nok gevulde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp. Volgens het openbaar ministerie is B. de spil van de Hofstadgroep, een vermeend radicaal-islamitisch terreurnetwerk. Voor de moord op Van Gogh is B. al tot levenslang veroordeeld. Een tweede straf heeft daarom geen zin, wel wil het OM dat B. schuldig wordt verklaard voor zijn rol.

B. wilde geen gebruikmaken van zijn twee advocaten. Zijn raadman I. Sarikaya zat achter hem, maar bemoeide zich niet met de gang van zaken. B erkent de Nederlandse rechtspraak niet, omdat deze in strijd zou zijn met de islamitische wetgeving, de sharia. Het pleidooi van B. had veel weg van een preek, zei arabist R. Peters, aanwezig in de rechtszaal als deskundige.

B. citeerde uitgebreid uit boekwerken over de islam en islamitisch terrorisme, onder meer van Karen Armstrong en Jessica Stern. Volgens B. kan alleen een verdrag tussen moslims en heidenen het gebruik van geweld tegen ongelovigen in de weg staan. Alleen als er zo'n verdrag bestaat, is geweld niet toegestaan. In alle andere gevallen wel. Als het verdrag wordt verbroken, is geweld legitiem. Volgens Peters wil B. hiermee zeggen dat Nederland het verdrag met de moslims verbreekt door militairen te sturen naar Irak en Afghanistan. Daardoor is geweld in Nederland toegestaan.

B. richtte zich direct tot een van de twee officieren van justitie, Alexander van Dam. Die reageerde onbewogen, ook toen B. de officier van justitie ervan betichtte niet louter voor aanklager te spelen. 'Het is wel duidelijk wie hier als aanklager, rechter én beul optreedt.' In een minutenlange introductie in het Arabisch waarschuwde B. de 'vijanden van de islam' en prees hij Allah. Een tolk vertaalde de tekst. 'Voor U knielen wij, wij sterven en kruipen naar U”, aldus B., gekleed in een zwarte djellaba en met een rood-witte sjaal om zijn hoofd geknoopt. 'Uw bestraffing zal de ongelovigen treffen. U trekt het levende uit de doden en het dode uit de levenden.' 'Uncle Bush”, zei B., doelend op de Amerikaanse president, 'vertelt dat degene die een mens doodt de hele mensheid doodt. Hij wil anderen pacificeren.'

B. geeft Bush ten dele gelijk, 'je moet degenen die Allah beledigen doden.' Volgens B. is er ruimte voor vergeving als de vijand tot inkeer komt en zich bekeert tot de islam. Moslimgeleerden als Fawaz van de Haagse As Soennah-moskee zijn volgens hem 'hypocrieten” omdat ze de koran en de overleveringen van de profeet dubbel interpreteren, terwijl de koran daar geen ruimte voor geeft.

Een aalmoes als offer aan God omschreef Mohammed B. als egoïstisch, bedoeld om een plek in de hemel veilig te stellen. 'Wie zich over de armen ontfermt, leent aan God.' Het zwaard zou de echte sleutel naar de hemel zijn. 'De zekerste weg naar de hemel is de strijd tegen de ongelovige.'

Voor aanvang van de rechtszaak waarschuwde de rechter Mohammed B. dat hij alleen mocht praten over 'wat op enigerlei wijze tot uw verdediging voert'. B. had het vooral over zijn geloof. Dat was wat hem eerder dreef tot de moord op cineast Theo van Gogh, die volgens B. de dood verdiende omdat hij de profeet Mohammed had beledigd.

De rechtbank had vooraf ingestemd met een pleidooi van B. Normaliter laten verdachten het pleidooi over aan hun advocaat. B. had gevraagd om camera's toe te aten in de rechtszaal, de rechter weigerde dat. Jurist en publicist Afshin Ellian vindt het jammer dat er geen camera's bij zijn, zodat alle moslims kunnen zien hoe onzinnig de redenering is van B. Ze zouden zichhiervan rotschrikken. Volgens Ellian citeert B. 'oppervlakkig en kort door de bocht” uit de koran.

Tijdens het Hofstadproces, waarbij veertien verdachten terechtstaan, heeft B. vooral gezwegen. In het vooronderzoek zei hij dat zijn medeverdachten niet op de hoogte waren van zijn plannen om Van Gogh te vermoorden. B. heeft Van Gogh naar eigen zeggen uit overtuiging gedood, omdat de cineast de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Overigens zei hij eerder dat zijn ideologie 'niet van belang” is in de Hofstadzaak.

Volgens het OM werden de leden van de Hofstadgroep verbonden door de Tawhied, de strikte leer van de eenheid van Allah, die volledige onderwerping aan de wil van Allah gebiedt en iedere gehoorzaamheid aan menselijke wetten en instellingen uitsluit. Daarnaast hangt B. de leer van de Takfir aan: alle andersdenkenden zijn ketters of ongelovigen, vormen een gevaar voor de 'ware moslims' en moeten bestreden worden tot de dood.

Uit die overtuiging doodde B. de cineast Theo van Gogh, die samen met VVD-politica Hirsi Ali de profeet beledigd had met de film Submission. Aan het eind van het moordproces wilde hij dat nog wel kwijt. Hij handelde op basis van 'een wet die mij opdraagt om iedereen die Allah en de profeet beledigt, zijn kop eraf te hakken”. Waarbij hij aantekende dat hij, als hij de kans kreeg, het opnieuw zou doen.

Tegen andere leden van de Hofstadgroep heeft het OM celstraffen tot 20 jaar geëist. De rechtbank doet op 10 maart uitspraak in de zaken tegen de veertien Hofstadverdachten.

    • Ahmet Olgun