Miljoenen bij ministerie verduisterd

Het openbaar ministerie heeft zeven verdachten aangehouden wegens betrokkenheid bij oplichting van het ministerie van VWS. Ze worden ervan verdacht 22 miljoen euro te hebben verduisterd.

Eén van de verdachten is een voormalige ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is nog niet bekend of het ministerie het geld nog terugkrijgt. De schade die geleden is gaat in eerste instantie ten koste van de schatkist.

Het ministerie kwam de zaak in 2004 op het spoor omdat de aflossing van zes leningen die VWS was aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten uitbleef. De bank klopte bij VWS aan voor genoegdoening. Het ministerie heeft de bank de zes leningen van in totaal 22 miljoen inmiddels betaald. VWS deed na de ontdekking van de fraude direct aangifte.

Het Kamerlid Heemskerk (PvdA) zegt geschrokken te zijn van het bericht. 'Het gaat om erg veel geld. Het is mooi dat de verdachten zijn opgepakt maar het geld is nog niet terug. Dat moet wel gebeuren want het is toch belastinggeld.'

Ook de VVD is 'onthutst', aldus het Kamerlid Van Miltenburg. Hij is blij dat het ministerie inmiddels niet meer voor dergelijke leningen garant staat. De VVD wil wel weten of er ook nog andere grote bankgaranties uitstaan, zegt Van Miltenburg.

De fraude deed zich voor bij de afdeling Gehandicaptenzorg van het ministerie in de jaren 2002 en 2003. Een stichting kreeg in die jaren via zes leningen geld voor het uitvoeren van projecten voor gehandicapten.

Het ministerie van VWS stelde zich garant voor leningen die door de Bank Nederlandse Gemeenten werden verstrekt aan de stichting die projecten zou realiseren op het gebied van gehandicaptenzorg. In werkelijkheid vonden deze projecten niet plaats, maar werd het geld door de stichting vrijwel direct doorgeboekt naar andere stichtingen, bedrijven en privé-personen.

Tijdens het onderzoek is vast komen te staan dat een ambtenaar van het ministerie er voor zorgde dat het leek of aan de voorwaarden voor een garantstelling werd voldaan. Op basis van die onjuiste gegevens werden de leningen door de bank verstrekt in 2002 en 2003. In 2003 zorgde de ambtenaar ervoor dat de leningen in het systeem van VWS op nul werden gezet zodat het leek alsof de borgstelling van VWS was afgelopen.