Laatste werk aan resolutie-Iran

In Wenen is vanochtend de 35 landen tellende beheersraad van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) bijeengekomen om te besluiten of het omstreden Iraanse nucleaire dossier naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet worden doorverwezen.

Op zich is een meerderheid zeker voor een Europese ontwerpresolutie in deze zin sinds de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (de Verenigde Staten, China, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk) en Duitsland maandag in Londen het daarover eens werden. De vraag is alleen hoe groot de meerderheid zal zijn. Om zoveel mogelijk landen over de streep te halen werd vandaag nog druk onderhandeld over de precieze tekst van de resolutie. Vanochtend werd verwacht dat het definitieve besluit morgen zal vallen.

Iran heeft gewaarschuwd dat het bij inschakeling van de Veiligheidsraad de onaangekondigde IAEA-inspecties van zijn nucleaire installaties zal beëindigen en zijn opgeschorte uraniumverrijkingsprogramma zal hervatten. De Iraanse afgezant in Wenen zei dat een gang naar de raad 'een historische fout” zou zijn. Volgens zijn Amerikaanse tegenhanger is dat juist de enige manier om 'Iran van zijn gevaarlijke pad af te houden”.

De ontwerpresolutie zoals deze nu voorligt, spreekt van Irans 'vele verzuimen en schendingen van zijn verplichtingen” onder het nucleaire Non-proliferatieverdrag (NPV), waarop het IAEA toeziet, en een 'resulterend gebrek aan vertrouwen dat Irans nucleaire programma exclusief voor vreedzame doeleinden is”. Daarom wordt de bestuursraad gevraagd het dossier-Iran aan de Veiligheidsraad in New York te zenden.

Deze kan eventueel strafmaatregelen nemen, maar in Londen is overeengekomen met actie te wachten tot IAEA-directeur ElBaradei in maart zijn volgende rapport over Iran publiceert. Rusland wil in de tussentijd Iran overhalen in te stemmen met een compromisvoorstel waaronder Iran zijn omstreden uraniumverrijkingsprogramma naar Russische bodem verplaatst. Er is bovendien nog lang geen overeenstemming wat de Veiligheidsraad precies zou kunnen doen. (Reuters, AP)