Kans extra 650 mln wegen en milieu

Den Haag, 2 febr. Het kabinet kan 650 miljoen euro extra uitgeven aan wegen, kennis en milieu als het morgen het advies volgt van de studiegroep Begrotingsruimte om de laatste drie jaren van deze kabinetsperiode uit te gaan van een vaste olieprijs. De aardgasbaten zijn gekoppeld aan de olieprijs en een deel van de aardgasmeevallers gaat vervolgens in het Fonds economische structuurversterking (FES) voor investeringen in onder meer wegen. Als de olieprijs voor 2005 op 52 dollar wordt vastgesteld, voor 2006 op 50 en voor 2007 op 35 is er nog 650 miljoen euro extra te besteden, aldus de studiegroep.