De lezer schrijft over de spotprenten van Mohammed

De moslimreacties op de Deense spotprenten van Mohammed zijn zo kinderachtig en zo kenmerkend voor de moslimdenkwijze dat we scherp moeten reageren.

Ik stel voor dat alle dagbladen van heel Europa de spotprenten op de voorpagina afdrukken en vervolgens laconiek op hun belachelijke gedoe reageren.

Laat het verschil maar duidelijk worden.

Neemt NRC Handelsblad het voortouw?

D. Hooijer

Bergen NH

De krant antwoordt

De 'Deense kwestie' houdt ook buiten Scandinavië en de islamitische wereld de gemoederen inmiddels flink bezig. Dat wordt uit de brief van deze lezer (en andere) duidelijk. De Deense krant Jyllands Posten publiceerde, alweer maanden geleden, een reeks spotprenten van de profeet Mohammed die de woede heeft gewekt van moslims in binnen- en buitenland. De hoofdredacteur van die krant heeft zijn excuses aangeboden voor de 'pijn' die veel moslims hierdoor leden. Niet voor de plaatsing.

NRC Handelsblad publiceerde in de editie van maandag op de buitenlandpagina een van de omstreden Deense cartoons. Een die we representatief vonden voor de serie. We hebben daarmee voldaan aan onze primaire journalistieke plicht: de lezer informeren. Ook door te tonen waar het om gaat.

De gewraakte tekeningen zijn wat ons betreft - hoewel niet allemaal even geslaagd - binnen de culturele context van een Nederlandse (of Deense) krant vrij onschuldig. Natuurlijk is het vervelend als mensen zich gekwetst voelen, maar dat hoort er in onze liberaal-democratische samenleving af en toe ook bij. Vrijheid van meningsuiting moet ook in deze zaak vooropstaan.

Overigens is ergernis over spotprenten geen emotie die is voorbehouden aan moslims. Lang niet alle lezers van deze krant zijn bijvoorbeeld even ingenomen met alle satirische pennenvruchten die ze erin aantreffen. Zo ontvingen wij onlangs gekrenkte reacties op een wrange tekening van Kamagurka over het thema 'wiegendood'. Ook daarvoor geldt: we begrijpen die reacties goed. De lezer mag ook van ons verwachten dat we de grens van het toelaatbare in de gaten houden, maar we willen zo lang mogelijk de vrijheid van de tekenaar op de eerste plaats stellen.

De Deense kwestie heeft door het religieuze karakter van de bewuste tekeningen wel een extra zware lading. Zeker tegen de achtergrond van de eerdere affaire rondom Salman Rushdie en de moord op Theo van Gogh. Het afbeelden van God of de profeet geldt voor veel moslims nog altijd als een levend taboe. Wij kregen daar zelf enkele jaren geleden mee te maken, toen sommige bezorgers een foto van de koran van het omslag van het maandblad M scheurden.

De lezer vindt nu dat 'we' scherp moeten reageren. Maar wat is scherp? Deze krant houdt vast aan het uitgangspunt dat tekenaars, hier even goed als in Denemarken, een vergelijkbare vrijheid moeten hebben als columnisten. Pogingen om de vrijheid van meningsuiting uit overgevoeligheid te beknotten verdienen afkeuring. Maar een georganiseerde actie om moslims via alle Europese voorpagina's van die overgevoeligheid af te helpen, past niet bij een dagblad dat naar objectiviteit streeft.

Zo'n signaal is voorbehouden aan de opiniepagina waar de mening van de krant, onze eigen columnisten en tekenaars is te vinden.

Daarom staat dit stukje ook op die pagina.

Folkert Jensma

hoofdredacteur