Congres VS schrapt subsidies katoen

Washington, 2 febr. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een wet aangenomen die een einde maakt aan handelsverstorende exportsubsidies voor katoen. Eerder had de Senaat dat al gedaan. President Bush moet de wet nu ondertekenen, zodat die van kracht wordt. Het Huis van Afgevaardigden geeft gevolg aan een uitspraak in een handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en Brazilië.