Boeren ontvangen schadevergoeding

ROTTERDAM, 2 FEBR. - Minister Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CDA) trekt bijna vier miljoen euro uit voor een tegemoetkoming in de schade, die boeren hebben opgelopen tijdens de zware regenval in 2002. Het ministerie heeft voor de tegemoetkoming toestemming van Brussel gekregen, zodat de financiële compensatie niet als verkapte staatssteun kan worden uitgelegd. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de boeren voor tenminste vijf jaar een regenverzekering hebben afgesloten.