Bacterie en spin delen hetzelfde gif

Rotterdam, 2 febr. Vioolspinnen (Loxosceles reclusa en familieleden) en sommige Corynebacteriën blijken een venijnige gifstof gemeenschappelijk te hebben. Een beet van vioolspinnen veroorzaakt ernstige zweren op de huid, de bacterie veroorzaakt ernstige veeziekten. De verantwoordelijke gifstof, het zogeheten sphingomyelinase D, is bij spin en bacterie moleculair zo overeenkomstig dat het een gemeenschappelijke oorsprong moet hebben, zo concluderen Amerikaanse wetenschappers vandaag in het vakblad Bioinformatics. Zij signaleren een nieuw evolutionair raadsel: heeft de bacterie het gif van de spin gekaapt, of was het andersom?