'Aanzien van krijgsmacht in geding'

Het uitlekken van geheime gegevens over Nederlandse militairen in Zuid-Afghanistan leidt niet tot directe risico's voor lopende of toekomstige operaties. Dat heeft minister Kamp (Defensie) vanmiddag verklaard.

Hij deed dit naar aanleiding van het uitlekken van een USB-stick, een draagbaar computergeheugen, met vertrouwelijke militaire informatie naar RTL-Nieuws. Kamp noemde dat 'een ernstig incident', waardoor 'de geloofwaardigheid van Defensie' in het geding komt. Tot op heden levert het echter geen risico's voor militairen op, aldus de minister.

Het lek komt aan de vooravond van een beslissend Kamerdebat over de uitzending van Nederlandse militairen naar de provincie Uruzgan. D66-leider Boris Dittrich maakte vanmorgen in een interview in De Telegraaf bekend dat zijn partij geen kabinetscrisis zal forceren als een ruime meerderheid in de Tweede Kamer de missie politiek steunt. Dittrich zei dat als zo'n besluit eenmaal genomen is ook zijn partij achter de uitgezonden militairen zal staan.

Overigens heeft de informatie op de USB-stick niet betrekking op Uruzgan, maar op de mariniers en commando's die in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar deelnemen aan de Operation Enduring Freedom. De kapitein van de landmacht die de stick in een huurauto had laten liggen, is met onmiddellijke ingang geschorst, kondigde Kamp aan. De marechaussee doet nader onderzoek, alle medewerkers van Defensie krijgen een brief over het belang van naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Volgens Kamp is de vertrouwelijke informatie die nu op straat ligt deels verouderd, bijvoorbeeld ten aanzien van de locatie van helikopterlandingsplaatsen. Volgens een bron die de inhoud heeft ingezien, zijn er ook luchtfoto's van militaire bases te zien, stafkaarten met de locatie van troepen en instructies over militair optreden langs de grenzen met de buurlanden van Afghanistan. Ook zijn er verslagen van militaire briefings in Afghanistan. Bij sommige documenten staat aangegeven dat slechts vertegenwoordigers van een beperkt aantal landen van de informatie kennis mogen nemen.

De stick is volgens RTL-Nieuws 'door twee jongens' in een huurauto aangetroffen. De informatie was niet door een wachtwoord beveiligd en de stick bevatte ook privé-informatie van de kapitein in kwestie.

Uruzgan: pagina 3

www.nrc.nl: laatste nieuws Kamerdebat