Rijksrecherche kijkt naar ESF-geld

Den Haag, 1 febr. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) heeft de Rijksrecherche gevraagd een onderzoek uit te voeren op zijn ministerie naar de gang van zaken rondom de ESF-subsidies. De Rijksrecherche zal onderzoeken of er rondom de plotselinge sluiting van het ESF-subsidieloket onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. In een eigen onderzoek van het ministerie werden geen onregelmatigheden aangetroffen, maar de Tweede Kamer nam daar geen genoegen mee. Op 28 oktober besloot de staatssecretaris het subsidieloket te sluiten, omdat de dag ervoor een hausse van aanvragen binnen was gekomen. De Rijksrecherche moet onderzoeken hoe deze hausse tot stand kwam.