Rijksmuseum verbaasd over ophef Goudstikker

Rotterdam, 1 febr. Directeur Ronald de Leeuw van het Rijksmuseum vindt dat musea niet moeilijk moeten doen over de teruggave van de Goudstikkercollectie. Dat zegt hij in de Volkskrant. De roep van musea om financiële compensatie bevreemdt hem. “We hebben dankbaar dertig, veertig jaar van deze werken gebruik gemaakt. Bruikleen is geen recht, maar een voorrecht.“ Hij vindt een schadeloosstelling niet logisch, want: “Je bent rentmeester geweest. Eventuele restauraties vloeien voort uit die taak.“ Hij erkent dat voor andere musea de zaak soms lastiger ligt. Die raken als de claim wordt toegewezen vaak belangrijke werken kwijt en hebben geen omvangrijke collectie werken in depot, zoals het Rijksmuseum. De Leeuw biedt daarom steun aan bij het vinden van vervangende werken. Ook lijkt het hem mogelijk dat met financiële steun van het rijk geprobeerd wordt bepaalde belangrijke stukken uit de Goudstikkercollectie voor Nederland te behouden.