PvdA R'dam hoog in peiling, Leefbaar Rotterdam daalt

Als er nu gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden in Rotterdam, zou de PvdA met 21 zetels (op een totaal van 45) ongekend groot worden. Vooral allochtonen zouden op deze partij stemmen. De PvdA zakte in 2002 door toedoen van Pim Fortuyn (Leefbaar Rotterdam) van vijftien naar elf zetels. Leefbaar Rotterdam kwam toen binnen met zeventien zetels. Die partij zou nu negen zetels halen.

Dat komt naar voren uit een afgelopen week gehouden peiling door TNS NIPO in opdracht van het stadsbestuur.

Volgens de onderzoekers van TNS NIPO is het hoge aantal zetels voor de PvdA “met name te danken aan de allochtone Rotterdammers, die de partij op handen lijken te dragen“. Bijna de helft van de allochtone kiezers uit de peiling zegt voor de PvdA te kiezen.

Van de 846 voor de peiling ondervraagde Rotterdammers zegt ongeveer de helft te gaan stemmen. Dit percentage is even groot onder allochtonen als onder autochtonen. Overigens zegt de helft van hen nog te twijfelen op welke partij zij straks echt zullen stemmen. Volgens de peiling zou het CDA nu uitkomen op vier zetels (nu vijf), de VVD ook op vier (nu vier), GroenLinks op een (nu drie), de SP op vijf (nu een) en de ChristenUnie/SGP op een (nu een). Alle andere partijen zouden verdwijnen, waaronder de Stadspartij, D66 en NieuwRechts van Michiel Smit.

Een peiling in opdracht van de actualiteitenrubriek Nova in november 2005, vlak na het gedwongen vertrek van wethouder Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam, liet nog een heel ander beeld zien. Toen kwam Leefbaar Rotterdam uit op negentien zetels.