“Plan vervoer te vaag'

De Tweede Kamer heeft minister Peijs (Verkeer) en staatssecretaris Van Geel (Milieu) gisteren unaniem een onvoldoende gegeven voor hun plannen met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De bewindslieden (beiden CDA) moeten van de Kamerleden opnieuw overleggen met gemeenten en daarna “een beter uitgewerkt“ stuk presenteren.

Tijdens een vergadering van de Tweede-Kamercommissies voor Verkeer en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu kwamen alle partijen met zware kritiek op het plan van Peijs en Van Geel om een gevaarlijke stoffen-route te maken voor zowel het spoor en het water als de weg. Over die route zouden alle gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd. Onduidelijk is echter wat de gevolgen zullen zijn bij knooppunten van wegen of bij stations.

CDA-woordvoerder Koopmans noemde het plan “te vaag“ en “onbruikbaar“. Ook de oppositiepartijen noemden het plan onwerkbaar. PvdA-woordvoerder Van Heeteren sprak van “een tragisch overleg“.

Minister Peijs hield de Kamerleden voor dat maatregelen nodig zijn “omdat er nu helemaal niks is geregeld“. Ze waarschuwde: “Alles kan vervoerd worden, ik heb geen instrumenten om het te verbieden. Als we niets doen staat het straks bol van de incidenten.“ Maar Peijs nam de kritiek uit de Kamer serieus en beloofde terug te gaan naar de gemeenten om concrete afspraken te maken over de riskante transporten.

Een woordvoerder van spoorvervoerder Railion toonde zich na afloop van het debat teleurgesteld. “Het accent lag te sterk op het spoorvervoer, terwijl dat op het geheel van de gevaarlijke transporten hooguit zes procent bedraagt“, aldus Railion.