Multiculti-activiteiten leiden niet tot integratie

Initiatieven als multiculturele straatbarbecues leiden niet tot meer integratie tussen allochtonen en autochtonen. “Bekend maakt nog niet bemind.“

Minister Verdonk startte gisteren in Haarlem haar campagne om positieve kanten van integratie te laten zien. Ze hielp eten te bereiden uit verschillende culturen. Foto Bram Budel Start van de &-campagne, fusion koken. Vele bekende nederlanders waaronder minister Verdonk koken met ingredienten uit verschillende culturen om die te leren kennen. De &-campagne van Verdonk wil de meerwaarde van verschillende culturen uitdragen. FOTO: BRAM BUDEL Budel, Bram

Dat concludeert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies dat vanmorgen aan minister Verdonk (Integratie, VVD) is aangeboden. Volgens de RMO trekken zowel allochtonen als autochtonen zich ondanks veel van dit soort gesubsidieerde kleinschalige projecten meer en meer terug in hun eigen (etnische) groep. “Het leert de deelnemers vooral wat er anders is aan de ander.“ Ook wijst de raad er op dat de opvattingen van allochtonen en autochtonen over elkaar de laatste jaren verslechteren. “Een zorgelijke trend.“ De maatregelen van de overheid om dat tegen te gaan, schieten volgens het advies te kort. Om binding tussen groepen in de samenleving te bevorderen moeten ze, zegt de RMO, wel vaak bij elkaar komen, maar zonder dat hun etniciteit het uitgangspunt is. Gedeelde interesses, niet de etnische verschillen moeten het uitgangspunt van die activiteiten zijn. De RMO pleit voor duurzame en initiatieven die de etniciteit overschrijden. “Straatfeesten of zaalvoetbalcompetities zijn niet effectief genoeg. Bovendien zijn ze vaak maar eenmalig.“ De RMO dringt aan op het wegwerken van de sociaal-economische achterstanden. Hiervoor is tot nu toe ten onrechte te weinig aandacht, meent het advies. De overheid moet meer investeren in scholen, netwerken van minderheden en racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt actief bestrijden. “De wil van mensen om te integreren met elkaar hangt sterk af van opleidingsniveau, taalvaardigheid en beroepsniveau.“ De Raad vindt dat binding beter tot stand komt als publieke ruimten zoals cultuurinstellingen, buurthuizen of parken zo benut worden dat mensen elkaar vanzelfsprekend en regelmatig ontmoeten.