Geen ontheffing mantelzorger

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wil geen algemene ontheffing van de sollicitatieplicht voor werkloze “mantelzorgers' (mensen die onbetaald hulpbehoevenden in hun omgeving helpen). Ook voelt hij niets voor een dergelijke ontheffing voor vrijwilligers.

Dat zei hij vandaag tijdens het debat over de wijziging van de Werkloosheidswet (WW). Ook voerde De Geus de druk op de Sociaal-Economische Raad om snel met een unaniem advies over het ontslagrecht te komen op.

De fracties van CDA en PvdA, die samen een meerderheid in de Kamer hebben, hadden gisteren tijdens het debat gevraagd om een “meer ruimhartige ontheffing“ van de sollicitatieplicht voor vrijwilligers. Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) noemde gisteren de regeling zoals die nu is opgenomen in de wet “volstrekt uitgekleed“.

De Geus voelt daar weinig voor. “Vrijwilligerswerk of mantelzorg moet niet een ticket zijn voor een ontheffing van de sollicitatieplicht“, zei de minister. Hij benadrukte de bevoegdheid van het UWV om in individuele gevallen een ontheffing van de sollicitatieplicht te verlenen. “Ik wil geen algemene regeling, maar geef voorrang aan maatwerk.“ Het CDA laat weten tevreden te zijn met dit antwoord van de minister.

Verder wil de minister de huidige maatregel die een ontheffing regelt voor oudere mantelzorgers en vrijwilligers niet voortzetten. Noorman-Den Uyl had hierom gevraagd, omdat de Commissie Gelijke Behandeling gisteren oordeelde dat de regeling niet in strijd is met wetgeving tegen leeftijdsdiscriminatie. De Geus had eerder als reden gegeven om de regeling te laten uitsterven, dat dit wel het geval was.

“Dit kabinet komt, met of zonder SER-advies, vóór het zomerreces met een standpunt over ontslag“, zei De Geus. De minister zei dat als er een verdeeld advies komt het kabinet met eigen voorstellen zal komen. Ook benadrukte hij dat aan een verdeeld advies minder waarde gehecht zal worden.

De diverse fracties namen in het debat van gisteren al een voorschot op de discussie over het ontslagrecht. Aanvankelijk zou de SER voor 1 april met een advies komen, maar de minister zei dat dit zeker niet gehaald zal worden.