Excellent

Het is weer zover: de ondersteunende afdelingen in ons bedrijf worden gereorganiseerd. Personeelszaken, financiën, huisvesting en automatisering doen het kennelijk niet goed. Er moet “een kwaliteitstraject worden doorlopen dat verbeterpunten realiseert'. Het project draagt de naam Excellente Dienstverlening.

Er komen veel flip-overs, gele plakkertjes en vergaderingen bij kijken, en dat levert paradoxale situaties op.

Als ik op een middag de man van personeelszaken hard nodig heb, loop ik tegen een dichte deur aan. Er hangt een geel briefje op, met daarop: “Gesloten wegens excellente dienstverlening.'

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik.

    • Martin van der Jagt