... en morgen gezond weer op

Landgenoten!

Wij gaan u met belastingmaatregelen stimuleren meer te sparen voor de toekomstige kosten van uw gezondheid.

President Bush kwam gisteravond in zijn State of the Union met een nieuw plan voor een bestaande regeling: nu zelf sparen om later de kosten van de gezondheidszorg te betalen.

Vorig jaar probeerde Bush vanaf de kansel van het Congres de collectieve Amerikaanse AOW te veranderen in individuele spaarrekeningen. Het Congres deed niets. Te veel tegenstand in het land.

Is individueel sparen voor zorg weer zo'n krankjorum neo-liberaal Amerikaans idee dat op weg naar de vergrijzing in de berm zal belanden?

Nee, het leeft. Juist in Nederland. In zijn open afscheidsbrief aan minister H. Hoogervorst van Volksgezondheid pleitte scheidend voorzitter F. Sanders van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, het belangrijkste adviesforum van de minister, vorige maand nog eens voor de invoering van zorgsparen.

De ziektekostenverzekering kan worden aangevuld met individuele spaarmogelijkheden, vindt de Raad. En: kijk of het huidige spaarloon kan worden omgevormd tot zorgsparen.

Het advies komt niet alleen tegemoet aan een oer-Nederlandse waarde: sparen. Elke burger zijn eigen verzameling spaarvarkens. Voor pensioen, voor levensloop, voor tijdelijk verlof, voor een huis of voor een auto.

Zorgsparen komt ook tegemoet aan legio maatschappelijke trends: minder collectief regelen, minder vanzelfsprekende solidariteit, overheidsverplichtingen afstoten, meer zelf doen.

Zorgkosten zijn bovendien de uitgaven die het meest zullen stijgen in de vergrijzingsperiode, die officieel van start gaat met de pensionering van de na-oorlogse baby's vanaf 2010.

Voor pensioen is gespaard, de kosten van de AOW zijn redelijk beheersbaar, maar die van zorg veel minder. Dat heeft niet alleen te maken met dure technologie en dito specialisten, maar ook met de ervaring dat de meeste mensen op latere leeftijd de meest zorg “consumeren'.

In 2004 waren zorgkosten in brede zin al zo'n 60 miljard euro, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee maanden geleden. Nog een cijfer van de Raad voor de Volksgezondheid: in 2003 ging bijna de helft van de groei van het nationaal inkomen naar de gezondheidszorg.

Minister Hoogervorst zei afgelopen zaterdag in deze krant dat hij middenin het nieuwe zorgstelsel niet al over nieuwe plannen wil beginnen. Het credo voor zijn opvolger: te dik is fout, tenzij het uw spaarvarken is.

    • Menno Tamminga