Du Perronprijs

Amsterdam, 1 febr. Nicolaas Matsier heeft de E. Du Perronprijs gekregen voor zijn roman Het achtenveertigste uur, waarin ambtenaren in asielzoekersprocedures centraal staan. De prijs (2500 euro) isdoor de gemeente en universiteit van Tilburg ingesteld en bedoeld voor culturele bijdragen aan het begrip tussen bevolkingsgroepen in Nederland.