Albert II: splitsing rampzalig

Het lijkt misschien de gewoonste zaak van de wereld, maar in België is het dat niet. De Belgische koning Albert II vroeg gisteren in een toespraak de eenheid van het land te bewaren. En dat leverde hem ongemeen felle verwijten op, met name van Vlaamse politici.

Het Vlaamse nationalisme, een constante in de geschiedenis van België, leeft de laatste tijd weer op. Het is niet voorbehouden aan extreem-rechts. Onlangs pleitten enkele captains of industry voor splitsing van België. Ze vinden het niet terecht dat het economische sterke Vlaanderen elk jaar moet betalen aan het zwakke Wallonië.

“In vredesnaam“, zei de koning, “laat ons de uitdagingen moedig tegemoet gaan“. Hij waarschuwde voor een “anachronistisch en rampzalig separatisme“. Over de binnenlandse spanningen zei hij: “In die omstandigheden bestaat het antwoord niet in een in zichzelf keren van elk gewest, ook niet in het ontwikkelen van een subnationalisme, en evenmin in openlijk of omfloerst separatisme.“

Politici ter linker- en rechterzijde reageerden verontwaardigd in de Belgische media. De christendemocraat Eric Van Rompuy zei: “Het is niet verstandig dat hij iedereen die pleit voor meer Vlaamse autonomie op een hoop gooit met het Vlaams Belang.“ Voorzitter Bart De Wever van de N-VA, een kleine rechtse partij, vroeg zich af “op welke planeet de koning leeft“. En de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux van het linkse Spirit, noemde de toespraak “dom“ en “ongelukkig“.

In 2007 zijn er verkiezingen in België. Veel Vlaamse politici vinden dat Vlaanderen daarna in ieder geval meer bevoegdheden moet krijgen. De liberale premier Guy Verhofstadt voelt daar wellicht niet voor, opperde de oppositie gisteren. De toespraak viel onder verantwoordelijkheid van de premier. Anciaux concludeerde daarom: “De koning leent zich voor politieke prostitutie.“