Akkoord lage BTW kappers bijna rond

Polen neigt in te stemmen met verlenging van de bijzondere BTW-regeling in de Europese Unie. Hierdoor kunnen in Nederland bijvoorbeeld kappers, schoenmakers en fietsenmakers tot eind 2010 hun diensten tegen het verlaagde BTW-tarief van 6 procent blijven aanbieden.

Polen, Tsjechië en Cyprus blokkeerden vorige week een akkoord dat de ministers van Financiën van de overige 22 lidstaten van de Europese Unie hadden bereikt. Hierdoor dreigde de geldende Europese regeling die een verlaagd tarief voor bepaalde arbeidsintensieve diensten toestaat, onwettig te worden. Dit soort afspraken vereist instemming van alle 25 landen in de Unie.

Polen en Tsjechië wilden vorige week alleen instemmen met het verlengen van de regeling als zij ook een lager BTW-tarief zouden mogen blijven toepassen bij de nieuwbouw van woningen. Tijdens de onderhandelingen over hun toetreding tot de EU was met Polen en Tsjechië afgesproken dat deze uitzonderingsbepaling in 2007 wordt afgeschaft. De Tsjechen hebben hun verzet eind vorige week opgegeven. Polen probeerde vanmorgen nog een speciale voorziening te treffen voor de sociale woningbouwsector.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, had eerder aangekondigd dat het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten met ingang van vandaag ongeldig zou worden verklaard bij het uitblijven van een akkoord. Een dergelijke actie kan uitblijven als Polen zich - zoals betrokken diplomaten vanmorgen verwachtten - alsnog neerlegt bij het akkoord dat de meerderheid van de EU-ministers vorige week bereikte.

Overigens zal het verlaagde BTW-tarief dat enkele jaren geleden werd ingevoerd in negen EU-landen na 2010 niet meer worden toegestaan. Eerder had Frankrijk geprobeerd toestemming te krijgen voor een verlaagd BTW-tarief voor restaurants. De Fransen hebben zich nu neergelegd bij een studie naar zo'n verlaging.