Verontwaardiging over Google is hypocriet

We zijn een volk van kooplui en dominees en in die volgorde. We gaan pas ethisch doen als we er geen financiële risico's door lopen. Daarom roepen we nu luid van de daken dat Google niet deugt omdat het zich richt naar de wensen van de Chinese machthebbers. Google ondersteunt de door de Chinezen gewenste censuur en helpt hen bij het om zeep brengen van het democratisch recht op informatie. Maar zelf sturen we vrolijk de ene na de andere handelsmissie naar China.

Moeten we niet iets zeggen over de vernietiging van de Tibetaanse cultuur? Interne aangelegenheid! Ook niet over al die huizen die met bulldozers weggevaagd worden omdat er een nieuwe haven aangelegd moet worden en over de bewoners en boeren die in de gevangenis gezet worden als ze niet snel genoeg hun erf verlaten?

De verontwaardiging van velen over het gedrag van Google is even selectief als hypocriet.

    • Mathieu Weggeman Eindhoven