'Ondernemerschap helpt allochtoon'

Allochtoon ondernemerschap is een goede oplossing voor werkloosheid onder jonge allochtonen. Dat zei minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren bij de oprichting van een vereniging voor jonge, Turkse ondernemers.

'De werkgelegenheid kan alleen groeien door meer ondernemers, want grote bedrijven krimpen in', zei De Geus. Allochtone ondernemers kunnen volgens De Geus stageplaatsen bieden voor 'de groep die het het hardste nodig heeft'. En jonge allochtonen zelf moedigt De Geus ook aan ondernemer te worden. 'Als jongeren zelf een bedrijf beginnen integreren ze langs die weg heel succesvol.' De Geus verwacht dat allochtone ondernemers ook autochtonen en allochtonen met een andere etnische achtergrond in dienst zullen nemen.

De ondernemersvereniging van 150 leden werd gisteren bij de Kamer van Koophandel opgericht onder de naam Rogiad, een Turkse afkorting voor Vereniging van jonge ondernemers Rotterdam. De Geus hoopte over een jaar van de ondernemers te horen dat ze samen tweehonderd stageplekken hadden gerealiseerd. De Geus: 'Turkse jonge ondernemers zijn een voorbeeld. Nederlanders zijn bang om ondernemer te worden. Ze durven geen risico te nemen.'