Nieuwe meren onder pool

Twee nieuwe meren onder de kilometers dikke ijskap op de zuidpool zijn voor het eerst wetenschappelijk beschreven. Wetenschappers wisten al langer dat er naast het bekende 'Lake Vostok' (met 280 bij 50 km het grootste meer) nog meer dan 145 andere zoetwatermeren schuilgaan onder het zuidpoolijs.

In het februarinummer van Geophysical Research Letters beschrijven geofysici Robin Bell en Michael Studinger van het onderzoeksinstituut Lamont-Doherty voor het eerst het oppervlak (7 à 8 keer kleiner dan 'Lake Vostok') de diepte (meer dan 900 meter) èn de oorsprong (verschuivingen in de aardkorst) van twee van deze meren. Het ene meer is vernoemd naar de lengtegraad waarop het is gevonden (90°E) het andere naar het onderzoeksstation dat er bovenop staat (Sovetskaya).

Bell en Studinger maakten voor hun studie gebruikt van radar die in het ijs doordringt, satellietbeelden en metingen van variaties in de aardse zwaartekracht. Het lokale aardse gravitatieveld hangt af van de onderliggende massa Omdat gesteente doorgaans een lagere dichtheid heeft dan water is een afname in de aantrekkingskracht van de aarde een maat voor de hoeveelheid water die eronder ligt.