Meerderheid Kamer voor missie Uruzgan

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor het zenden van 1.200 Nederlandse militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan, nadat de LPF gisteren van tegenstander vóórstander is geworden.

Dat bleek gisteren na afloop van een dag van hoorzittingen over de ISAF-missie naar Uruzgan, waarover de Tweede Kamer overmorgen een definitief oordeel zal vellen. LPF-buitenlandwoordvoerder Herben zegt vandaag in deze krant onder condities in te stemmen met de missie. CDA-woordvoerder Ormel liet gisteravond weten dat zijn partij eveneens instemt.

Samen met de andere fracties die vermoedelijk instemmen (VVD, ChristenUnie, SGP, Groep Wilders) zou dit een Kamermeerderheid van 84 van de 150 zetels betekenen. Ofschoon de PvdA zich formeel nog niet heeft uitgesproken, wordt in politiek Den Haag algemeen verwacht dat ook de grootste oppositiepartij zal instemmen, waardoor de meerderheid zelfs 126 zou bedragen. Binnen PvdA en CDA wordt evenwel met enkele dissidente leden rekening gehouden.

D66-fractievoorzitter Dittrich liet gisteravond na afloop van de hoorzittingen weten nog steeds tegen de missie naar Uruzgan te zijn. Hij en andere D66'ers weigerden echter in te gaan op de vraag of D66 uit de regeringscoalitie met CDA en VVD zal stappen, zoals eerder door D66 was gedreigd. Volgens Dittrich 'gaat het er nu om donderdag het inhoudelijk debat te voeren en komen alle andere vragen daarna'. Behalve D66 zijn na de hoorzittingen van gisteren ook GroenLinks en de SP onveranderd tegen de missie.

Naar aanleiding van opmerkingen van de militair jurist Geert Jan Knoops gisteren tijdens de hoorzitting, hadden meerdere fracties gisteren het gevoel nog niet voldoende geïnformeerd te zijn over de juridische basis voor gewelddadig optreden in Uruzgan, de zogeheten Rules of engagement. Zij zouden vandaag bezien of zij, daar de Rules geheim zijn, daarover nog een nadere briefing achter gesloten deuren zouden willen.