Kwestie-Iran gaat deze week naar Veiligheidsraad

De kwestie van Irans omstreden nucleaire programma wordt later deze week via het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) 'gerapporteerd' aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Dit zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, de drie belangrijkste Europese landen, China en Rusland afgelopen nacht tijdens overleg in Londen overeengekomen. De Veiligheidsraad zal echter niet voor maart in actie komen, na de publicatie van het komende rapport van IAEA-directeur Mohamed ElBaradei over Iran. Dit wordt gezien als concessie aan Rusland en China, handelspartners van Iran, die aarzelden of het nuttig was de VN-Veiligheidsraad nu al in te schakelen.

In Teheran zei de Iraanse hoofdonderhandelaar, Ali Larijani, dat inschakeling van de Veiligheidsraad het einde van alle diplomatiek overleg zal betekenen. In de Londense verklaring werd juist de internationale vastbeslotenheid onderstreept een diplomatieke oplossing te bereiken.

De verklaring eist ook dat Iran alle met nucleaire verrijking verbonden activiteit opnieuw bevriest. De Iraanse hervatting van research op dit terrein vormde eerder deze maand het breekpunt voor Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, die als EU-3 lange tijd met Iran hebben onderhandeld om een uitweg te vinden uit de nucleaire impasse. Iran onderstreepte vanochtend ook dat het zijn nucleaire research niet weer zal bevriezen.

Op verzoek van de EU-3 komt donderdag in Wenen de bestuursraad van het IAEA bijeen, waar dan het dossier-Iran aan de Veiligheidsraad moet worden gerapporteerd. De Veiligheidsraad zou in een later stadium kunnen besluiten tot sancties tegen Iran, als het land niet toegeeft aan de internationale eisen. Met name in het Westen bestaat de vrees dat het om een programma gaat dat niet alleen voor vreedzaam gebruik is bedoeld. Het vasthouden aan een uraniumverrijkingsprogramma, dat ook voor de ontwikkeling van kernwapens kan worden gebruikt, wordt als verdacht beschouwd.

In Brussel probeerden gisteren eerder op de dag Iraanse diplomaten in een ontmoeting met Europese ministers van Buitenlandse Zaken nog een oplossing te vinden. Eerder op de dag was gemeld dat Iran een compromisvoorstel had, op basis van een Russisch plan om het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma naar Rusland te verhuizen. Na afloop zeiden de Europese ministers echter niets nieuws te hebben gehoord.

Reactie Iran