Grondwet is allang verplichte lesstof

Minister Pechtold wil de Grondwet een verplicht onderdeel maken van het lesprogramma op school. (NRC Handelsblad, 28 januari). Helaas is hij met dit pleidooi aan de late kant: de Grondwet is allang een verplicht onderdeel van de lesstof op alle middelbare scholen.

Op vmbo, havo en vwo leert elke leerling bij maatschappijleer dat een democratische rechtsstaat alleen kan bestaan als de grondrechten uit de Grondwet worden gerespecteerd. De discussie over grondrechten is niet weg te denken uit het vak maatschappijleer en in de maatschappijleerboeken staat de Grondwet in het middelpunt van de belangstelling.

Als de minister meer aandacht voor de Grondwet wil moet hij zijn collega Van der Hoeven van Onderwijs maar eens bellen. De behandeling van het wetsvoorstel over de herziening van de Tweede Fase (havo/vwo) is in volle gang, dus hij komt precies op tijd.