'Gevaarlijke stoffen op werk taak overheid'

De overheid moet regels voor blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen niet overlaten aan werkgevers en werknemers, zoals het kabinet wil. Wettelijke normen of in elk geval verplicht onafhankelijk advies moet de veiligheid van werknemers waarborgen, schrijft de voorzitter van de Gezondheidsraad aan staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD).

Elk jaar sterven 1.850 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) naar ziekten als astma, longkanker, hartaandoeningen en schildersziekte.

Van Hoof werkt aan de vereenvoudiging van de wetten die de veiligheid van werknemers regelen: de Arbowet en het zogenoemde Arbo-besluit. Voor gevaarlijke stoffen wil hij dat werkgevers en werknemers onderling afspraken maken over de maximale blootstelling. Alleen voor stoffen die 'intrinsiek' gevaarlijk zijn, wil hij publieke normen vastleggen.

De werkgevers en werknemers willen zulke normen voor een grotere groep stoffen, die bijvoorbeeld in kleine hoeveelheden ongevaarlijk zijn maar die tot ernstige aandoeningen kunnen leiden bij intensieve blootstelling.

'Van Hoof wil eigenlijk alleen maar enkele kankerverwekkende stoffen reguleren. Maar het is te gek om voor al die andere stoffen het bepalen van de grenswaarden over te laten aan werkgevers en werknemers', zegt Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden van de FNV.

Van Hoof schreef vorige week aan de Kamer dat het 'in sommige gevallen' ook voor niet-kankerverwekkende stoffen nodig zal zijn om als overheid een grenswaarde vast te stellen, maar dat de zelfregulering het uitgangspunt blijft.

Dit antwoord was niet genoeg om de zorgen van voorzitter J. Knottnerus van de gezondheidsraad weg te nemen, schrijft hij. De raad, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid, heeft bezwaar tegen private normen en het gebrek aan regels voor de kwaliteit van deze door werkgevers en werknemers afgesproken normen. Knottnerus bepleit publieke normen bij een grotere hoeveelheid stoffen dan de staatssecretaris wil.

Uit toxicologisch onderzoek van het RIVM blijkt dat er jaarlijks 47.000 gezonde levensjaren verloren gaan door ziekten die door gevaarlijke stoffen worden veroorzaakt.

    • Elsje Jorritsma