VN: probleem bij 'nee-stem'

Als het Nederlandse parlement stemt tegen uitzending van troepen naar de Afghaanse provincie Uruzgan, zullen er 'problemen voor de operatie op de grond' ontstaan. Dat zei Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, vanochtend in Den Haag na een gesprek met premier Balkenende en minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking.

'Ik hoop dat de juiste beslissing wordt genomen', aldus Annan, die ook zei dat hij zich niet wil mengen in de nationale politiek in Nederland. In algemene termen noemde hij het werk dat de internationale gemeenschap in Afghanistan verricht 'extreem belangrijk'. 'Niemand kan zich veroorloven dat in die regio een gedestabiliseerd Afghanistan ontstaat. We hebben gezien wat dat aan terrorisme kan veroorzaken. Willen we daar naartoe terug?'

Gevraagd naar de risico's in de zuidelijke provincie Uruzgan zei de VN-chef: 'Geen enkele operatie is zonder risico's en er moeten maatregelen genomen worden voor de veiligheid. Maar de legering van troepen is essentieel voor ons werk als Verenigde Naties.' Ook de VN-medewerkers in het land 'willen geen martelaren worden', aldus Annan.

De internationale gemeenschap heeft bij de wederopbouw in Afghanistan al 'heel wat vooruitgang geboekt', aldus Annan. 'Het is geen woestenij meer, maar een land op weg naar herstel. Nu komt het erop aan door te zetten en het werk af te maken.'

NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer voerde de druk op de Tweede Kamer vanochtend verder op, door in een interview met de International Herald Tribune weer een dringend beroep op de Nederlandse parlementariërs te doen om in te stemmen met deelname aan de NAVO-missie naar het zuiden van Afghanistan. De NAVO is een bondgenootschap 'dat gebaseerd is op solidariteit, waarin landen niet voor het uitzoeken hebben aan welke missies ze al dan niet meedoen'. Als de NAVO er niet in slaagt stabiliteit in Afghanistan te brengen, 'zullen de gevolgen ernstig zijn', aldus de secretaris-generaal. 'Dan wordt het een land dat terrorisme exporteert.'