'Verplicht bijdrage werkgever aan crèche'

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) bereidt een wet voor om werkgevers te verplichten bij te dragen in de kosten van kinderopvang. De wet zou in 2007 in moeten gaan. Werkgevers willen geen verplichte bijdrage.

Nu dragen veel werkgevers vrijwillig bij in de kosten van kinderopvang. Bij CAO-afspraken wordt de richtlijn gehanteerd dat werkgevers een zesde van de kosten voor hun rekening nemen.

Het kabinet wil dat in 2008 90 procent van de werkgevers bijdraagt in de kosten van kinderopvang. In juli 2005 kreeg bijna 70 procent van de werknemers een bijdrage van de werkgever.

De Geus bepaalt op basis van de stand van zaken dit voorjaar of hij het wetsvoorstel gaat indienen. Als het aantal CAO's met afspraken voor een werkgeversbijdrage dan zodanig is toegenomen dat het 'reëel' is dat in 2008 het cijfer van 90 procent gehaald wordt, ziet hij af van de verplichting.

Werkgeversorganisaties zijn tegen een verplichte bijdrage, omdat zij een stijging van de loonkosten vrezen. Werkgevers willen dat een bijdrage in de kosten van kinderopvang inzet blijft van de 'vrije onderhandelingen' over de CAO.