Onenigheid in energielobby

Jan Paul van Soest, voorzitter van de Bezinningsgroep Energie, heeft zijn functie tijdelijk neergelegd in verband met de commotie die is ontstaan naar aanleiding van een rapport dat hij - samen met Wouter van Dieren - heeft gemaakt voor de energiebedrijven Nuon, Eneco, Essent en Delta.

Deze bedrijven betalen het adviesbureau IMSA van Van Dieren een bonus van 1,7 miljoen euro wanneer de splitsing van de energiebedrijven niet doorgaat. Van Soest wordt door IMSA betaald. Van Dieren, Van Soest en emeritus-hoogleraar Eric-Jan Tuininga hebben een manifest gepubliceerd waarin ze opponeerden tegen de splitsing. Het kabinet wil de energiebedrijven opdelen in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf. Daarin zijn de activiteiten als levering, handel en productie ondergebracht. Binnen de Bezinningsgroep, een denktank op het terrein van energiebeleid, bestaat bezwaar tegen de werkzaamheden die Van Soest verrichtte voor de energiebedrijven. Een commissie gaat de zaak onderzoeken.

De Nederlandse afdeling van de Club van Rome heeft kritiek op de werkzaamheden die Van Dieren - lid van de Club van Rome - verricht voor de energiebedrijven. 'Hij maakt goede sier met zijn lidmaatschap van de Club van Rome om een lobbyrapport voor de energiebedrijven te schrijven', zegt prof. Paul Rademaker, voorzitter van de Nederlandse afdeling.

profiel: pagina 2