Handelsoverschot naar record

In 2005 is het handelsoverschot van goederen tot een recordhoogte gestegen. De waarde van de uitgevoerde goederen lag 32 miljard euro hoger dan van de ingevoerde goederen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend op grond van cijfers over de eerste elf maanden van vorig jaar, toen het overschot al 30 miljard euro was.

Dit is het hoogste handelsoverschot voor Nederland ooit. De drie voorafgaande jaren was het overschot ongeveer 27 miljard euro. Het positieve waardeverschil komt voornamelijk voor rekening van chemie en voeding.

Binnen de chemie leveren vooral kunststofproducten een grote bijdrage aan het handelsoverschot. In de eerste elf maanden van 2005 is voor bijna 6 miljard euro meer aan kunststofproducten uitgevoerd dan ingevoerd. Ook de export van organische chemische producten lag met bijna 4 miljard euro aanzienlijk hoger dan de import.

Vlees, zuivel, en groenten en fruit dragen het meest bij aan het overschot binnen de voeding. Het handelsoverschot in deze voedingsproducten was de eerste elf maanden van vorig jaar 8,4 miljard euro.

Het handelsoverschot met Duitsland is het grootst, ruim 17 miljard euro. Driekwart van dit positieve saldo komt uit de handel in aardolieproducten, computers, aardgas en groenten en fruit. Frankrijk levert een overschot op van ongeveer 12 miljard euro, en Groot-Brittannië bijna 10 miljard euro.

Nederland levert het meest in op de handel met China. Dat land exporteerde 15 miljard euro meer aan goederen naar Nederland dan andersom. Dat waren vooral grote aantallen computers, telecomartikelen, kleding en speelgoed, die overigens veelal Nederland weer (vrijwel) onbewerkt verlaten.